Szkoła Podstawowa nr 80
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 80 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 80 im. M. Kownackiej

Szkoła Podstawowa nr 80 im. M. Kownackiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 80 im M. Kownackiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Sinicyn, sp80@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 22 669 79 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Aspekt 48.
Dojście piesze jest od ulicy Aspekt. Przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 400 m: Aspekt (kierunek: Metro Marymont–Ch Łomianki: Nr 110, Chomiczówka-Wilanów: Nr 116)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 350 m: Aspekt (kierunek: Metro Młociny-Wyścigi: Nr 10, Metro Młociny-Kielecka: Nr 33

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości 140 metrów od Szkoły. Dojazd na w/w miejsce od ul. M. Dąbrowskiej przy ul. Bajana.

Wejście do budynku

Wejście do Szkoły znajduje się w ścianie bocznej od północnej strony budynku. Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Podjazd umożliwia jedynie wejście na teren sali gimnastycznej oraz łącznika ze szkołą. Budynek główny nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GSpolnicka 23-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.gspolnicka 23-09-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.bsinicyn 23-09-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 258